getloyalty
getloyalty
getloyalty

Profit Network Sp. z o.o.
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ekspansja innowacyjnej platformy lojalnościowo-marketingowej spółki Profit Network na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki"
Cel projektu: Przygotowanie ustrukturyzowanej strategii internacjonalizacji Profit Network i przygotowanie do wdrożenia opracowanego MBI dotyczącego platformy MintCloud/Getloyalty na rynek USA.

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie ustrukturyzowanej strategii internacjonalizacji Profit Network i przygotowanie do wdrożenia opracowanego MBI dotyczącego ekspansji platformy MintCloud/Getloyalty na rynek USA.

W perspektywie strategicznej planowania, komercjalizacja MintCloud/Getloyalty na rynku USA ma odpowiadać za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i zapewniać zdecydowanie szybszy niż możliwe jest to na rynku polskim wzrost przychodów Profit Network w kolejnych latach. Cele projektu są spójne z celem strategicznym spółki dot. skupienia ogółu działalności spółki na platformie MintCloud/Getloyalty.

Dofinansowanie projektu z UE: 614 635,00 złotych